Tuesday, January 9, 2007

stid me,al fotka je skroz OK !!


snimljeno ljeta 2006 (polovinom 7-og)

s lijeva na desno (purger,tovar,tovar)

No comments: